SØNDER BROBY KIRKE

Du er her: 

Krybbespil i Sønder Broby Kirke

Torsdag den 8. december kl. 10.00

 

For dagplejebørn og andre børn - med krybbespilsfigurer og kendte, forkortede julesalmer.

Forældre eller bedsteforældre er meget velkomne.

 

Gudstjeneste for Små og Store - med Luciaoptog

Søndag den 11. december kl. 14.00

 

Luciaoptog ved pigerne fra Broby Fri- og Efterskole.

Vi hører en julefortælling og synger advents- og julesalmer.

Efter gudstjenesten er der juletræ på Brobyværk Kro ved Handels og Håndværkerforeningen

 

Juleafslutning

Onsdag den 21. december kl. 9.00

 

Juleafslutning for Pontoppidanskolens Børnehaveklasse til 6. klasse.

Menighedsrådsvalg 2016

Menighedsrådets konstituering

Sønder Broby Menighedsråd har afholdt konstituerende møde den 23. november 2016.

Konstitueringen fik følgende resultat:

 

Formand: Kristian S. Nielsen

Næstformand: Inger M. Andersen

Kirkeværge: Jørgen J. Wackes

Kasserer: Morten Kobbernagel

Sekretær: Margit Larsen

Kontaktperson: Inger F. Mizander

Bygningssagkyndig: Vakant

Underskriftsberettigede: Kristian S. Nielsen og Inger M. Andersen

Kirkegårdsudvalget: Nedlagt

Arrangements- og udflugtsudvalget: Anette Agersnap, Inger M. Andersen, Morten Kobbernagel og Vivi Sørensen

Blad- og kommunikationsudvalget: Margit Larsen, Anette Agersnap og Kristian S. Nielsen

PR-ansvarlig: Margit Larsen

Udvalget vedr. præstegårdssyn: Kristian S. Nielsen og Jørgen J. Wackes

Valgbestyrelsen: Jørgen J. Wackes (formand), Kristian S. Nielsen og Inger M. Andersen

Gaveudvalget: Inger M. Andersen

 

Det nyvalgte menighedsråds funktionsperiode er 27. november 2016 – 1. december 2018 begge dage inkl.

Renovering af Sønder Broby Kirke 2016

Omfattende istandsættelse af Sønder Broby Kirke

Den længe planlagte istandsættelse af Sønder Broby Kirke og dermed lukning af kirken i renoveringsperioden afventer, at de forskellige godkendelser kommer i hus, og det trækker længere ud, end det tidligere var forventet.

 

Kirken er derfor fortsat i brug og vil være det, indtil renoveringsarbejdet kan sættes i gang.

Forventelig engang i efteråret 2016.

 

Når renoveringsarbejdet sættes i gang, og Sønder Broby Kirke lukkes, er der på forhånd med menighedsrådet i Nørre Broby lavet aftale om, at vi låner Nørre Broby Kirke til bryllupper, begravelser og bisættelser.

Gudstjenesterne i perioden kommer til at foregå på den måde, at der to gange om måneden er højmesse, som den ene gang er en fællesgudstjeneste med Nørre Broby Sogn i kirken der, og den anden gang er en fællesgudstjeneste med Vester Hæsinge-Sandholt Lyndelse Sogn i Vester Hæsinge Kirke.

Gudstjenesterne klokken 9 og 14 vil dels foregå i kapellet ved Sønder Broby Kirke og dels i konfirmandstuen i Sønder Broby Præstegård.

Det vil som altid være muligt at bestille kirkebil til højmesserne, selvom de finder sted i Nørre Broby og Vester Hæsinge.

 

 Orientering om den planlagte kirkeistandsættelse se her

Velkommen

Åbningstider for kirken

Sønder Broby Kirke er en åben kirke, det vil sige, at kirken er åben alle ugens dage fra Kl. 8.00 til 16.00 - når der ikke er kirkelige handlinger.

Find vej til kirken

Overblik

Pga. af trafikforhold er det nemmest at komme til Sønder Broby Kirke fra Kirkegyden 2, hvor der også er ordenlige parkeringsmuligheder.

Aktivitetskalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste med luciaoptog

3. søndag i advent Gudstjeneste for små og store med Luciaoptog ved Broby …

11. dec 14:00
15:00
11. dec 14:00 -
15:00

Morgenandagt

4. søndag i advent

18. dec 09:00
10:00
18. dec 09:00 -
10:00

Åløkkeparken – Gudstjeneste

Gudstjeneste med sognepræst Anette Agersnap  

24. dec 11:00
12:00
24. dec 11:00 -
12:00

Gudstjeneste - juleaften

Juleaften Kirkebil: Ring til Taxa Fyn på telefon 62 61 88 00 dagen i forvejen og …

24. dec 16:15
17:15
24. dec 16:15 -
17:15

Gudstjeneste - juledag

Juledag Kirkebil: Ring til Taxa Fyn på telefon 62 61 88 00 dagen i forvejen og …

25. dec 10:15
11:15
25. dec 10:15 -
11:15

Morgenandagt - 2. juledag

2. juledag Morgenandagt - med solosang og spil ved kirkesanger og organist.

26. dec 09:00
10:00
26. dec 09:00 -
10:00

Gudstjeneste - nytårsdag

Nytårsdag Kirkebil: Ring til Taxa Fyn på telefon 62 61 88 00 dagen i forvejen og …

1. jan 16:00
17:00
1. jan 16:00 -
17:00

Åløkkeparken – Gudstjeneste

Gudstjeneste med sognepræst Sanne Hvorslev Altergang

3. jan 10:30
11:30
3. jan 10:30 -
11:30

Morgenandagt

1. søndag efter helligtrekonger Gudstjeneste med sognepræst Pernille Borum …

8. jan 09:00
10:00
8. jan 09:00 -
10:00

Gudstjeneste

2. søndag efter helligtrekonger Gudstjeneste med sognepræst Sanne …

15. jan 10:15
11:15
15. jan 10:15 -
11:15

Åløkkeparken – Gudstjeneste

Gudstjeneste med sognepræst Eva Ladefoged

17. jan 10:30
11:30
17. jan 10:30 -
11:30