SØNDER BROBY KIRKE

Menighedsrådsvalg

Menighedsrådets konstituering

 

Sønder Broby Menighedsråd har afholdt konstituerende møde den 23. november 2016.

Konstitueringen fik følgende resultat:

 

Formand: Kristian S. Nielsen

Næstformand: Inger M. Andersen

Kirkeværge: Jørgen J. Wackes

Kasserer: Morten Kobbernagel

Sekretær: Margit Larsen

Kontaktperson: Inger F. Mizander

Bygningssagkyndig: Vakant

Underskriftsberettigede: Kristian S. Nielsen og Inger M. Andersen

Kirkegårdsudvalget: Nedlagt

Arrangements- og udflugtsudvalget: Anette Agersnap, Inger M. Andersen, Morten Kobbernagel og Vivi Sørensen

Blad- og kommunikationsudvalget: Margit Larsen, Anette Agersnap og Kristian S. Nielsen

PR-ansvarlig: Margit Larsen

Udvalget vedr. præstegårdssyn: Kristian S. Nielsen og Jørgen J. Wackes

Valgbestyrelsen: Jørgen J. Wackes (formand), Kristian S. Nielsen og Inger M. Andersen

Gaveudvalget: Inger M. Andersen

 

 

Det nyvalgte menighedsråds funktionsperiode er 27. november 2016 – 1. december 2018 begge dage inkl.

 

Venlig hilsen

 

Sønder Broby Menighedsråd

Aktivitetskalender

BegivenhedDato

Morgenandagt - i caféen, Åløkkeparken

19. søndag efter trinitatis

22. okt 09:00
10:00
22. okt 09:00 -
10:00

Åløkkeparken – gudstjeneste

Gudstjeneste med sognepræst Pernille Borum Stengaard

24. okt 10:30
11:30
24. okt 10:30 -
11:30

Reformationsgudstjeneste i V. Hæsinge Kirke

20. søndag efter trinitatis      Kirkebil: Ring til Taxa Fyn på …

29. okt 10:30
11:30
29. okt 10:30 -
11:30

Allehelgensandagt i Sdr. Broby Kirkes Kapel

Alle helgens søndag.     Kirkegårdsvandring med lys.   …

5. nov 19:00
20:00
5. nov 19:00 -
20:00

Åløkkeparken – gudstjeneste

Gudstjeneste med sognepræst Anette Agersnap      Alergang

7. nov 10:30
11:30
7. nov 10:30 -
11:30

Morgenandagt - i caféen, Åløkkeparken

22. søndag efter trinitatis    Gudstjeneste med sognepræst Sanne Hvorslev

12. nov 09:00
10:00
12. nov 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i V. Hæsinge Kirke

23. søndag efter trinitatis.     Kirkebil: Ring til Taxa Fyn på telefon 62 …

19. nov 10:30
11:30
19. nov 10:30 -
11:30

Åløkkeparken – gudstjeneste

Gudstjeneste med sognepræst Sanne Hvorslev

21. nov 10:30
11:30
21. nov 10:30 -
11:30

Gudstjeneste - i caféen, Åløkkeparken

Sidste søndag i kirkeåret    

26. nov 10:15
11:15
26. nov 10:15 -
11:15