Juniorkonfirmander

Et tilbud til 3. klasse fra kirken

 Nu starter ”junior-konfirmander” 2019

 At være juniorkonfirmand er et tilbud til børn i 3. kl., om at komme i kirke og høre om ”dét med Gud og os”. Der bliver fortalt lignelser fra Det nye Testamente, dramatiseret, spillet musik og sunget. Vi skal på opdagelse i kirken og møde døbefont, alter, orgel og en tur op i kirketårnet og på kirkegården.


Juniorkonfirmandforløbet er et samarbejde mellem Sdr. Broby, Nr. Broby, V. Hæsinge og Sh. Lyndelse sogne og mellem præsterne Anette Agersnap, Sanne Hvorslev og Eva Ladefoged.
Det foregår onsdag eftermiddage i september, en lørdag i oktober og en lørdag i november, vi skal være i kirkerne og præstegårdene.

I sørger selv for hjemtransport kl. 15.30 de tre onsdage i september efter følgende plan:

Onsdag d. 4. sept. ved præstegården i Sdr. Broby, Grønnegyden 30.

Onsdag d. 11. sept. og onsdag d. 25. sept. ved Sdr. Broby Kirke.

 

Søndag d. 29. september kl. 10.15 er børnene med til at holde høstgudstjenesten i Sdr. Broby Kirke.

 

Lørdag d. 26. oktober kl. 10 -15 skal vi være i Nr. Broby Kirke og præstegård, og børnene skal bringes og hentes i præstegården, Præstegårds Allé 2, Nr. Broby.

 

Lørdag d. 23. november kl. 10-15 er det i V. Hæsinge Kirke og præstegård, og her skal børnene bringes og hentes i præstegården, Birkevej 16, V. Hæsinge.

Lør. d. 30. november kl. 10.30 opfører juniorkonfirmanderne et krybbespil i V. Hæsinge Kirke.

 

 Vi begynder onsdag d. 4. september  i Sdr. Broby.

Planen er: Når børnene har fri kl. 14.00, kommer vi og henter dem ved skolen, og så går vi hen til kirken, hvor vi får lidt saft og brød, inden vi rigtig begynder. Vi slutter kl. 15.30 i præstegården, Grønnegyden 30.

 

Tilmelding senest onsdag d. 28. august

Send os en mail eller ring, hvis I har lyst til at være med, eller hvis I vil vide mere.
Anette: aba@km.dk, 62631084

Sanne: shh@km.dk,  62631027

Eva:  evl@km.dk, 62631009

 

Vigtige datoer:
Høstgudstjeneste søndag d. 29. september kl. 10.15 i Sdr. Broby Kirke.
Krybbespil lørdag d. 30. november kl. 10.30 i Vester Hæsinge Kirke.

Tag gerne søskende, forældre, bedsteforældre og naboer med.

 

Vi håber, I har lyst til at være med og glæder os til at se Jer!

Mange hilsner fra præsterne 

Anette Agersnap, Sanne Hvorslev og Eva Ladefoged.