Personale ved Sønder Broby Kirke

Graver

Michael Lundehave

Tlf.: 62 63 30 77  /  23 39 40 12

E-mail:graver.soenderbrobykirke@hotmail.com

 Ansat ved Sdr. Broby Kirkegård - 

marts 2020

Kirkegårdsmedhjælper

Marianne Kjeldsen

Tlf.: 62 63 30 77  /  23 39 40 12 

Ansat ved Sdr. Broby Kirkegård - 

marts 2014

Organist

Agnes Most

Ansat ved Sdr. Broby og Nr. Broby Kirke april 2020

Kirkesanger

Jette Aagaard

Ansat ved Sdr. Broby og Nr. Broby Kirke februar 2011