SØNDER BROBY KIRKE

Menighedsrådets konstituering

Menighedsrådet har på mødet 20. november 2018 konstitueret sig på følgende måde:

Formand: Kristian Nielsen

Næstformand: Jørgen Wackes

Kasserer: Morten Kobbernagel

Kontaktperson: Inger Mizander

Kirkeværge: Morten Kobbernagel

Sekretær: Margit Larsen

 

Menighedsrådsvalg 2018

Aflysning af menighedsrådsvalget

Ved udløbet af fristen for indlevering af kandidatlister til menighedsrådsvalget den 2. oktober 2018 var der kun indkommet én liste til valgbestyrelsen.

Menighedsrådsvalget den 13. november 2018 aflyses derfor, og de opstillede kandidater på den indleverede liste er herefter valgt til menighedsrådet i henhold til såkaldt aftalevalg.

Følgende personer er valgt til menighedsrådet:

Morten Kobbernagel

Margit Larsen

Inger F. Mizander

Kristian S. Nielsen

Vivi Sørensen

Jørgen J. Wackes

Sognepræsten er født medlem af rådet, og Anette Agersnap indtræder derfor også som medlem af menighedsrådet.

Tove Hansen er suppleant.

Det nyvalgte menighedsråd, som har en 2-årig funktionsperiode fra december 2018 til november 2020, holder konstituerende møde den 20. november 2018.

Aktivitetskalender

BegivenhedDato

Hverdags gudstjeneste på Åløkkeparken

Gudstjeneste med sognepræst Sanne Hvorslev

19. mar 10:30
11:30
19. mar 10:30 -
11:30

Gudstjeneste

3. søndag i fasten

24. mar 10:15
11:15
24. mar 10:15 -
11:15

Morgenandagt

Midfaste   Gudstjeneste med sognepræst Sanne Hvorslev    

31. mar 09:00
10:00
31. mar 09:00 -
10:00

Hverdags gudstjeneste på Åløkkeparken

  Gudstjeneste med sognepræst Pernille Borum Stengaard    

2. apr 10:30
11:30
2. apr 10:30 -
11:30

Gudstjeneste

Mariæ bebudelsesdag

7. apr 10:15
11:15
7. apr 10:15 -
11:15

Morgenandagt

Palmesøndag

14. apr 09:00
10:00
14. apr 09:00 -
10:00

Hverdags gudstjeneste på Åløkkeparken

  Gudstjeneste med sognepræst Anette Agersnap  …

16. apr 10:30
11:30
16. apr 10:30 -
11:30