SØNDER BROBY KIRKE

Menighedsrådets konstituering

Menighedsrådet har på mødet 20. november 2018 konstitueret sig på følgende måde:

Formand: Kristian Nielsen

Næstformand: Jørgen Wackes

Kasserer: Morten Kobbernagel

Kontaktperson: Inger Mizander

Kirkeværge: Morten Kobbernagel

Sekretær: Margit Larsen

 

Menighedsrådsvalg 2018

Aflysning af menighedsrådsvalget

Ved udløbet af fristen for indlevering af kandidatlister til menighedsrådsvalget den 2. oktober 2018 var der kun indkommet én liste til valgbestyrelsen.

Menighedsrådsvalget den 13. november 2018 aflyses derfor, og de opstillede kandidater på den indleverede liste er herefter valgt til menighedsrådet i henhold til såkaldt aftalevalg.

Følgende personer er valgt til menighedsrådet:

Morten Kobbernagel

Margit Larsen

Inger F. Mizander

Kristian S. Nielsen

Vivi Sørensen

Jørgen J. Wackes

Sognepræsten er født medlem af rådet, og Anette Agersnap indtræder derfor også som medlem af menighedsrådet.

Tove Hansen er suppleant.

Det nyvalgte menighedsråd, som har en 2-årig funktionsperiode fra december 2018 til november 2020, holder konstituerende møde den 20. november 2018.

Aktivitetskalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste

  5. søndag efter påske

26. maj 10:15
11:15
26. maj 10:15 -
11:15

Hverdags gudstjeneste på Åløkkeparken

    Gudstjeneste med sognepræst Pernille Borum Stengaard    

28. maj 10:30
11:30
28. maj 10:30 -
11:30

Kristi himmelfarts dag - morgenandagt

  Kristi himmelfarts dag

30. maj 09:00
10:00
30. maj 09:00 -
10:00

Morgenandagt

  6. søndag efter påske - morgenandagt med sognepræst Eva Ladefoged

2. jun 09:00
10:00
2. jun 09:00 -
10:00

Hverdags gudstjeneste på Åløkkeparken

  Gudstjeneste med sognepræst Sanne Hvorslev  …

11. jun 10:30
11:30
11. jun 10:30 -
11:30

Hverdags gudstjeneste på Åløkkeparken

    Gudstjeneste med sognepræst Eva Ladefoged    

25. jun 10:30
11:30
25. jun 10:30 -
11:30