Du er her: 

Menighedsrådsvalg 2020

Det nye menighedsråd

 

Ved valgforsamlingen tirsdag den 15. september på Brobyværk Kro blev følgende valgt til Sdr. Broby

Menighedsråd:

Morten Kobbernagel - Janne Andersson - Vivi Sørensen -

Jørgen J. Wackes - Inger Frimodt Mizander - Margit Larsen

 

Valgt som stedfortrædere: Kristian S. Nielsen - Tove Hansen

 

Menighedsrådet består af 6 medlemmer, og valget gælder for den næste periode på to år fra 29. november 2020.

 

Afstemningsvalg

Der er mulighed for at opstille alternativ kandidatliste, hvorefter der udløses et afstemningsvalg til afholdelse tirsdag

den 17. november 2020.

For at listen er opstillingsberettiget, skal den have lige så mange stillere, som der skal vælges medlemmer til menighedsrådet.

Afstemningsvalget foregår som et valg mellem to eller flere

kandidatlister. 

Kandidatlister skal afleveres til formand for valgbestyrelsen Kristian S. Nielsen, Ølstedvej 26, Sdr. Broby, 5672 Broby senest tirsdag den 13. oktober 2020.

Kandidatlister skal indleveres på en blanket godkendt af Kirkeministeriet, se mere på følgende link:

https://menighedsrdsvalg.dk/blanketter

 

NB

Ved fristens udløb for indlevering af kandidatlister er ikke indkommet modlister til valget til Sønder Broby menighedsråd.

 

Resultatet af valgforsamlingen den 15.09.2020 er derfor gældende.

 

 

 

Del dette: